(-)
Externa synpunkter och förbättringsförslag

Region Västmanland vill erbjuda vård och service av hög kvalitet till alla. Därför är dina synpunkter viktiga för att vi tillsammans ska kunna arbeta för en säkrare vård och bra service. När formuläret är ifyllt och sparat får du ett ärendenummer och ett lösenord.

Detaljer om ärendet

Här fyller du i dina synpunkter eller förbättringsförslag. OBS! Inga personuppgifter i textfältet nedan. Fält med grön markering är obligatoriska. Sök fram den enhet som du vill skicka ärendet till alternativt skriv in enheten i fältet.

Ange det datum när händelsen har inträffat/upptäckts.
Sök
Avser den berörda enheten.
Beskriv vad som inträffat eller kunde ha inträffat/ iakttagen risk. Här kan du också ange dina förbättringsförslag.

Personuppgifter

För att underlätta hanteringen av ditt ärende ange namn och personnummer på den person som rapporteringen gäller samt kontaktuppgifter för återkoppling.

Inga personuppgifter har lagts till

Lägg till personuppgift
Personer som är inblandade i ärendet, såsom patient, närstående, resenär etc.

Kommentarer

Här kan du lägga till ytterligare information under behandlingen av ditt ärende. VIKTIGT! Klicka alltid på Spara ärendet när du har lagt in en ny kommentar. När du endast har varit inne och tittat på ditt ärende logga ur genom att klicka på Ångra alla ändringar. När ärendet är avslutat av Region Västmanland kan du inte lägga till ny information/kommentar.

Inga kommentarer har lagts till

Lägg till kommentar
Kommentarer till ärendet.
© DNV GL AS. All rights reserved.